Alarmy

Podążając za wymaganiami Klientów, oferujemy montaż alarmów w wersji przewodowej lub bezprzewodowej. Wybór instalacji uzależniony jest od rodzaju mienia, które ma być chronione, stopnia zagrożenia. W zależności od potrzeb wykonujemy systemy alarmowe wyposażone w czujki ruchu, czujniki zbicia szyb i wibracyjne, bariery podczerwieni, czujniki otwarcia bram, okien i rolet, syreny sygnalizacyjne. Rozbudowane instalacje systemów alarmowych mogą być podstawą inteligentnego domu. Dołączając odpowiednie urządzenia możemy kontrolować np. oświetlenie w domu czy automatyczne podlewanie trawy w ogródku.

Polecamy instalacje alarmowe, które są łatwe w obsłudze, bezpieczne i bezawaryjne.

Integracja systemu z siecią Internet pozwala na kontrolę z odległego komputera czy smartfona. Dodatkowo podłączając centrale z monitoringiem wizyjnym możemy np. po nieautoryzowanym włączeniu otrzymać wiadomość e-mail z obrazem z kamer potwierdzającym zasadność jego uruchomienia się.

Instalujemy i konfigurujemy urządzenia umożliwiających podgląd zdalny przez Internet i platformy mobilne z dowolnego miejsca.

Funkcję nowoczesnych systemów:

 • sterowanie przez internet,
 • powiadomienie i sterowanie SMS,
 • sterowanie systemem przy pomocy pilotów, kart zbliżeniowych, breloków,
 • automatyczne uruchamianie urządzeń elektrycznych,
 • sterowanie bramą,
 • ostrzeganie o pożarze, wycieku gazu,
 • oraz wiele innych.

Elementy systemu alarmowego

Centrala alarmowa
Jest sercem całego systemu. Do niej podłączone są pozostałe elementy systemu alarmowego. Powinna być zamknięta w specjalnej skrzynce zabezpieczonej elektronicznie przed otwarciem oraz posiadać awaryjne zasilanie na wypadek zaniku prądu. Planowanie całego systemu należy zacząć właśnie od centrali. Od modelu centrali zależą jej możliwości: ilość czujek, stref, użytkowników itd. Centrale można rozbudowywać o kolejne moduły: komunikacji GSM, ekspandery wyjść czy syntezery mowy. W mniejszych instalacjach np. domki letniskowe o centralę ze zintegrowanym modułem GSM i obsługą czujek bezprzewodowych.

Manipulator
Jest elementem który pozwala na interakcje z użytkownikiem. Podstawową funkcją jest włączanie i wyłączanie alarmu. W bardziej rozbudowanych systemach można za jego pomocą przeglądać pamięć alarmów czy nawet zmieniać ustawienia systemu. Manipulatory dzielą się na dwa rodzaje: z wyświetlaczem LCD lub z diodami sygnalizującymi (LED). Wyróżniamy również klawiatury: strefowe, szyfrowe,  strefowa z obsługą kart zbliżeniowych, kontrolą przejścia – sterowanie elektrozaczepem.

Czujki
Na podstawie odczytu z czujek odpowiednio zaprogramowana centrala podejmuje decyzję o włączeniu alarmu. Dostępne są różne rodzaje czujek:

 • Ruchu (podczerwieni)

 • Na zwierzęta
 • Stłuczonego szkła
 • Dymu
 • Gazu, Czadu, CO2
 • Magnetyczne
 • Bariery

Syreny sygnalizacyjne
Syrena to element który sygnalizuje włączenie alarmu włamaniowego lub przeciwpożarowy. Wytwarzając dźwięk o bardzo wysokim natężeniu zwraca uwagę osób postronnych czy odpowiednich służb będących w pobliżu że należy się zainteresować przyczyną alarmu.