Elementy Systemu Alarmowego

Centrala alarmowa
Jest sercem całego systemu. Do niej podłączone są pozostałe elementy systemu alarmowego. Powinna być zamknięta w specjalnej skrzynce zabezpieczonej elektronicznie przed otwarciem oraz posiadać awaryjne zasilanie na wypadek zaniku prądu. Planowanie całego systemu należy zacząć właśnie od centrali. Od modelu centrali zależą jej możliwości: ilość czujek, stref, użytkowników itd. Centrale można rozbudowywać o kolejne moduły: komunikacji GSM, ekspandery wyjść czy syntezery mowy. W mniejszych instalacjach np. domki letniskowe o centralę ze zintegrowanym modułem GSM i obsługą czujek bezprzewodowych.

Manipulator
Jest elementem który pozwala na interakcje z użytkownikiem. Podstawową funkcją jest włączanie i wyłączanie alarmu. W bardziej rozbudowanych systemach można za jego pomocą przeglądać pamięć alarmów czy nawet zmieniać ustawienia systemu. Manipulatory dzielą się na dwa rodzaje: z wyświetlaczem LCD lub z diodami sygnalizującymi (LED). Wyróżniamy również klawiatury: strefowe, szyfrowe,  strefowa z obsługą kart zbliżeniowych, kontrolą przejścia – sterowanie elektrozaczepem.

Czujki
Na podstawie odczytu z czujek odpowiednio zaprogramowana centrala podejmuje decyzję o włączeniu alarmu. Dostępne są różne rodzaje czujek:

Ruchu (podczerwieni)
Na zwierzęta
Stłuczonego szkła
Dymu
Gazu, Czadu, CO2
Magnetyczne
Bariery

Syreny sygnalizacyjne
Syrena to element który sygnalizuje włączenie alarmu włamaniowego lub przeciwpożarowy. Wytwarzając dźwięk o bardzo wysokim natężeniu zwraca uwagę osób postronnych czy odpowiednich służb będących w pobliżu że należy się zainteresować przyczyną alarmu.